Ontoccumn's Lab - Mild Green Ontoccumn Liquid.

Sy hemma

Posted March 26, 2016, 7:09 a.m. By ontoccumn Tags: Hobby

Kan du sy hemma och kan du se till att göra saker som jag måste göra som köp i affären? Detta kan vara svårt att lyckas med men jag anser hela tiden att man kan se till att göra något mer för alla andra och samtidigt se till att göra mer. Ja, det handlar om att man får till en riktigt bra lösning och att den lösningen också fungerar bra för alla som både vill och kan detta. Det handlar om att göra något mer, något som fungerar och jag tror att det mer handlar om något som kan göras snarare än om något som inte kan göras med textil.